Грбот на Чешка е официјалниот грб на државата. Грбот е составен од штит кој е поделен на четири четвртини на кои се претставени историските региони на Чешка. Бохемија е претставена од сребрен лав со две опашки кој се повторува двапати на грбот, првиот (горе лево) и четвртиот (долу десно). Моравија е претставена од орел создаден од шаховница, додека Шлеска е претставена од црн орел.

Грб на Чешка
Варијанти

Помал грб.
Подробно

Поврзано уреди