Герман V Цариградски

Герман V Цариградски (6 декември 1835 – 1920) — Вселенски патријарх од 28 јануари 1913 до 1918 година. Тој бил образуван во Ерусалим и Атина пред да се образува на богословското училиште Халки.

Патријархот Герман V Цариградси

За време на неговото начелствуватвување благодарение на патријахатниот централен образовен комитет напишани се книги за со закони за наставаници и учители, но затоа поак целосно се изменети националните правила за свикување на синоди како и меѓубнародниот синод.

Имал голема улога во определувањето на внатрешната органиација на црквата при што отстранил голем број на привилегии на православната црква. Сепак тој никогаш не бил сакан од народот поради авторитативиот начин на водење на управувањето, кое траело за време на прогоните на христијаните од страна на младотурците.

Тој бил есен од поборниците во периодот од 18886/87 година да не се дозволи повторно поставување на прогонетиот патријаерх Јоаким III.

На 7 октомври 1918 година се случил голем бунт против патријахатот. Тој бил приморан да ја напушти функцијата на 12 октомври 1918 година повлекувајчи се во Халкедон (Кадиќој), каде починал и бил погребан во декември 1920 година.

Духовни титули
Претходник
Јоаким III
Цариградски патријарх
1913–1918
Наследник
Мелетиј IV