Географски пол

За други значења на поимот, видете Пол (појаснување).

Географски пол е било која од две постојано утврдени точки на површината на едно вртежно тело или планета, под агол од 90° од екваторот, заснована на оската околу која се врти тоа тело. За картографски цели, ова е договорена апсолутна точка на мерење. Овој пол не треба да се помеша со магнетен пол, кој исто така може да постои на планета.

ПоврзаноУреди