Магнетен пол

Оваа страница се однесува на магнетните полови. За друго значење види пол (објаснување).


Магнетните полови се половите на еден магнет. Тие се определени според магнетните полиња што се наоѓаат во близина на оските на ротација на Земјата. Северниот магнетен пол се наоѓа на Јужниот Пол на Земјата, додека пак јужниот магнетен пол се наоѓа на Северниот Пол на земјата.