Википедија:МФА за кинески јазик

Википедија:МФА
Википедија:МФА за англиски јазик
Википедија:МФА за германски јазик
Википедија:МФА за ирски јазик
Википедија:МФА за италијански јазик
Википедија:МФА за кинески јазик
Википедија:МФА за корејски јазик
Википедија:МФА за полски јазик
Википедија:МФА за руски јазик
Википедија:МФА за француски јазик
Википедија:МФА за хебрејски јазик
Википедија:МФА за шпански јазик


На табелите подолу се претставени гласовите во кинескиот (поточно мандаринскиот) јазик со меѓународната фонетска азбука (МФА), заедно со нивни приближни еквиваленти во македонскиот јазик.

Видете Стандарден мандарински јазик за потемелна обработка на гласовите во мандаринскиот јазик.

МФА Пинјин Македонски (прибл.)
Согласки
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. b бара[1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. p [1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. x шие
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. d ден[1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. t [1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. z ѕвонче[1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. c [1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. j српско ђ[1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. q [1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. zh оџак[1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ch [1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. f фирма
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. g гостин[1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. k [1]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. y-, -i- јас
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. g арка
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. k кога
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. l лист
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. m мој
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. n-, -n нос
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. -ng банка
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. b спие
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. p пот
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. -r американско r (крај на слог)
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. s слика
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. sh[2] шума
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. d стои
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. t тогаш
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. j српско ћ
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. q чист
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. z раце
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. c цунами
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. zh[2] почит
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ch[2] чизма
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. w-, -u- англиско w
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. h хотел
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. yu-, -ü- (брз. изгов. у+и)
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. r-[2] живот (почеток на слог)
МФА Пинјин Македонски (прибл.)
Самогласки
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. a (a, an) агол
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. a (ang, ar) затворено а
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ang (angr) Р‘нковце
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ao науми
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ei пеј
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. e (ye, yue) есен
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. e (en, eng) ксмет
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. eng (engr) ‘нг
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. e у
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. i, yi лик
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ‘и (si, zi, ci, shi, zhi, chi, ri) (брмчеливи)[3]
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. o (bo, po, mo, fo) измеѓу о и у
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ou поука
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. o (wo) опис
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. u, wu утре
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. o (ong, iong) темно у
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ong (ongr, iongr) Унгарија
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. u, ü, yu темно и
МФА Пинјин Опис
Тонови
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. á, é среднонадолен: Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“.
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. à, è високонадолен: Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“.
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ā, ē висок: Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“.
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. ǎ, ě во средина, низок: Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“.
на почеток, среднонадолен: Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“.
на крај, нисконагорен: Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“.
самостојно: Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“.
Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. a, e „без тон“:
низок по надолен тон Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“.;
среден по сите други тонови

Белешки уреди

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 Звучните согласки Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“. се јавуваат само во бестонски слогови; инаку се безвучни Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Кај многу дијалекти (вклуч. Тајпеј) ch, sh, zh се изговараат како c, s, z, а почетното r- се изговара како Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“., како македонскиот збор золва
  3. По малку „брмчеливи“ самогласки. Кај shi, zhi, chi, ri, и самогласката се вовлекува: Грешка во скриптата: Нема модул наречен „IPA“., моше слично на македонскиот збор ‘рж.

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди