Валија е турски збор и може да се преведе како управител, гувернер. Валиите управувале со вилаети и имале ранг на паша, што е еднакво на генерал во војската.

Мухамед Али Паша, валија на Отомански Египет