Вакцина или цепиво — биолошки препарат кој го зголемува имунитетот кон некоја болест.

Џонас Салк во 1955 година, држи шишиња за одгледување на култура за полио вакцини.

ВидовиУреди

Инактивирани вакциниУреди

Вакцини добиени од цели микроорганизми кои се инактивирани по хемиски, термички или на друг начин. Овие вакцини не можат да ја повратат својата вирулентност, но обезбедуваат послаб имун одговор, поради што е потребно ревакцинирање. Во оваа група спаѓаат вакцината за детска парализа, беснило, колера, инфлуенца.

Атенуирани вакциниУреди

Вакцини добиени од живи микроорганизми, кои се ослабени, најчесто со култивација во субоптимални услови (процес наречен атенуација) со што се намалува нивната способност да ја предизвикаат болеста. Несаканите ефекти се јавуваат кога ќе дојде до неконтролирано размножување на бактеријата од вакцината поради имунодефициенција.

Токсоид вакциниУреди

Токсоид вакцините се добиени од инактивирани токсини од бактериите кои произведуваат токсини. Примери за вакви вакцини се вакцините за тетанус и дифтерија.

Вакцини со субединициУреди

Овие вакцини се добиени од субединици на микроорганизмот кој ја предизвикува болеста, како што се специфични протеини и полисахариди.

ИсторијаУреди

Првата откриена вакцина е вакцината против големи сипаници од страна на Едвард Џенер во 1796 година. Втората генерација на вакцини била воведена во 1880-тите од страна на Луј Пастер, кој ги развил вакцините за птичја колера и антракс.

Вакцината како тема во уметностаУреди  1. Danil Harms, Sto slučajeva. Beograd: Laguna, 2016, стр. 200.