Бјенемеово неравенство

Бјенемеово неравенство (француски: Bienaymé) се изучува во теоријата на веројатност. Ова неравенство е генерализација на Чебишовото и неравенството на Марков.

ТеоремаУреди

Нека   е случајна променлива. Тогаш за произволни броеви   и   важи следното неравенство:

 

забелешка 1: За   и   се добива неравенството на Чебишов.

забелешка 2: За   и   се добива неравенството на Марков.

ДоказУреди

Ако во неравенството на Марков на местото на случајната променлива   се стави случајната променлива  , и на местото на константата   се стави константата  , тогаш важи:

 

од каде директно се добива бараното неравенство.

НаводиУреди

  • A. Papoulis, S. Unnikrishna Pillai, "Probability, Random Variables and Stochastic Processes", Fourth edition, McGraw-Hill, 2002

ПоврзаноУреди