Була (лат. bulla, „шишенце“) е основен средновековен папски документ, кој се печател со олово, а во посебни случаи и со злато. Од XV век наваму, се издава поретко.

Була издадена од папата Урбан VIII, 1637

Историја уреди

Во средниот век, була бил назив за метален печат, односно шишенце во кое се распоредувал печатот. Овој печат се удирал само на државни акти (императорски и папски). Во подоцнежните векови, називот останал само за важните папски укази и документи.

Надворешни врски и извори уреди