Брза климатска промена

Наглите или брзите климатски промени се случуваат кога климатскиот систем е принуден да премине со стапка која е одредена од енергетскиот биланс на климатскиот систем и која е побрза од стапката на промена на надворешното принудување,[1] иако може да вклучи настани како што се удари од метеорити .[2] Затоа, наглите климатски промени се варијација надвор од варијабилноста на климата. Минатите настани го вклучуваат крајот на колапсот на јаглеродните дождовни шуми,[3] Помладиот Дријас,[4] Настаните на Дансгард-Ошгер, настаните на Хајнрих и можеби, исто така, Палеоценско-еоценскиот топлински максимум.[5] Терминот исто така се користи во контекст на климатските промени за да се опише ненадејна климатска промена која е забележлива во временската скала на човечкиот живот, веројатно како резултат на повратни информации во климатскиот систем [6] или точки на превртување.

Гасните хидрати се идентификувани како можен агенс за нагли промени.

Временските размери на настани опишани како „нагли“ може драматично да се разликуваат. Промените забележани во климата на Гренланд на крајот на Помладиот Дријас, мерени со ледени јадра, подразбираат ненадејно затоплување од +10 °C во рок од неколку години.[7] Други нагли промени се +4 °C на Гренланд пред 11.270 години [8] или нагли +6 °C пред 22.000 години на Антарктикот.[9] Спротивно на тоа, палеоценско-еоценскиот топлински максимум можеби е инициран некаде помеѓу неколку децении и неколку илјади години. Моделите на земјишниот систем проектираат дека под тековните емисии на стакленички гасови веќе во 2047 година, температурата на Земјата блиску до површината би можела да отстапи од опсегот на варијабилност во последните 150 години, што ќе влијае на над 3 милијарди луѓе и на повеќето места со голема разновидност на видовите на Земјата.[10]

Дефиниции

уреди

Според Комитетот за нагли климатски промени на Националниот совет за истражување:[11]

Во суштина, постојат две дефиниции за нагли климатски промени:

 • Во однос на физиката, тоа е транзиција на климатскиот систем во различен режим на временска скала што е побрза од одговорното принудување .
 • Во однос на влијанијата, „наглата промена е онаа што се случува толку брзо и неочекувано што човечките или природните системи имаат потешкотии да се прилагодат на неа“ .

Овие дефиниции се комплементарни: првата дава одреден увид во тоа како се случуваат наглите климатски промени; втората објаснува зошто има толку многу истражувања посветени на тоа.

Општо

уреди

Можните елементи на превртување во климатскиот систем вклучуваат регионални ефекти на климатските промени, од кои некои имале ненадеен почеток и затоа може да се сметаат за нагли климатски промени.[12] Научниците изјавиле: „Нашата синтеза на сегашното знаење сугерира дека различни елементи на превртување би можеле да ја достигнат својата критична точка во овој век под антропогени климатски промени“.[12]

Се претпоставува дека телеконекции, океански и атмосферски процеси, на различни временски размери, ги поврзуваат двете хемисфери за време на наглите климатски промени.[13]

IPCC наведува дека глобалното затоплување „може да доведе до некои ефекти кои се нагли или неповратни“.[14]

Извештајот од Националниот совет за истражување на САД од 2013 година повикал на внимание на наглите влијанија на климатските промени, наведувајќи дека дури и постојаната, постепена промена во физичкиот климатски систем може да има ненадејни влијанија на друго место, како на пример во човечката инфраструктура и екосистемите доколку се надминат критичните прагови. Извештајот ја нагласува потребата од систем за рано предупредување кој би можел да му помогне на општеството подобро да ги предвиди ненадејните промени и новите влијанија.[15]

Одлика на наглите влијанија од климатските промени е тоа што тие се случуваат со брзина што е поголема од очекуваната. Овој елемент ги прави екосистемите кои се неподвижни и ограничени во нивниот капацитет да одговорат на нагли промени, како што се шумските екосистеми, особено ранливи.[16]

Научното разбирање за наглите климатски промени е генерално слабо. Веројатноста за нагли промени за некои повратни информации поврзани со климата може да биде мала.[17][18] Факторите кои можат да ја зголемат веројатноста за нагли климатски промени вклучуваат повисоки магнитуди на глобално затоплување, затоплување што се случува побрзо и затоплување кое се одржува во подолги временски периоди.[18]

Климатски модели

уреди

Климатските модели во моментов не можат да предвидат ненадејни настани на климатските промени или повеќето од минатите нагли климатски промени.[19] Потенцијалната ненадејна повратна информација поради формациите на термокарстните езера на Арктикот, како одговор на одмрзнувањето на вечните замрзнати почви, ослободувајќи дополнителен стакленички гас метан, моментално не се сметаат во климатските модели.[20]

Можен претходник

уреди

Повеќето ненадејни климатски промени најверојатно се должат на ненадејни поместувања на циркулацијата, аналогно на поплава што го пресекува новиот речен канал. Најпознати примери се неколкуте десетици исклучувања на Меридијалната превртена циркулација на Северниот Атлантски Океан за време на последното ледено доба, што влијаело на климата ширум светот.[21]

Ефекти

уреди
 
Резиме на патеката на термохалинската циркулација. Сините патеки претставуваат длабоки водни струи, а црвените патеки претставуваат површински струи.
 
Настанот на истребување на Перм-Тријас, овде означен како „P-Tr“, е најзначајниот настан на истребување во оваа парцела за морските родови.

Наглите климатски промени веројатно се причина за широки и тешки ефекти:

 • Масовните истребувања во минатото, особено настанот на пермско-тријаско истребување (често колоквијално се нарекува Големото умирање) и колапсот на јаглеродните дождовни шуми, се предложени како последица на наглите климатски промени.[22][23]
 • Губење на биолошката разновидност: без мешање од нагли климатски промени и други настани на исчезнување, биодиверзитетот на Земјата ќе продолжи да расте.[24]
 • Промени во океанската циркулација како што се:
 • Зголемена честота на настани на Ел Нињо [25][26]
 • Потенцијално нарушување на циркулацијата на термохалинот, како што е она што може да се случи за време на настанот Млад Дријас.[27][28]
 • Промени на северноатлантската осцилација [29]
 • Промени во атлантската меридијална превртена циркулација (AMOC) што може да придонесе за посериозни временски настани.[30]

Ефекти на повратни информации за климата

уреди
 
Темната површина на океанот рефлектира само 6 проценти од дојдовното сончево зрачење; морскиот мраз се рефлектира од 50 до 70 проценти.[31]

Еден извор на ненадејни ефекти на климатските промени е процес на повратни информации, во кој настанот на затоплување предизвикува промена што придонесува за дополнително затоплување.[32] Истото може да важи и за ладењето. Примери за такви процеси на повратни информации се:

 • Повратни информации за мраз-албедо во кои напредувањето или повлекувањето на ледената покривка го менува албедото („белината“) на земјата и нејзината способност да ја апсорбира сончевата енергија.[33]
 • Повратните информации за јаглеродот на почвата се ослободување на јаглерод од почвите како одговор на глобалното затоплување.
 • Умирање и палење на шумите од глобалното затоплување.[34]

Вулканизам

уреди

Изостатичното враќање како одговор на повлекувањето на ледникот (растовар) и зголемената локална соленост се припишуваат на зголемената вулканска активност на почетокот на наглото затоплување Болинг-Алерод. Тие се поврзани со интервалот на интензивна вулканска активност, што укажува на интеракција помеѓу климата и вулканизмот: засилено краткотрајно топење на ледниците, веројатно преку албедо промени од падот на честичките на површините на ледниците.[35]

Минати настани

уреди
 
Периодот помлад Дријас на нагли климатски промени е именуван по алпскиот цвет Дријас.

Во палеоклиматските записи се идентификувани неколку периоди на нагли климатски промени. Забележителни примери вклучуваат:

 • Околу 25 климатски промени, наречени циклуси Дансгард-Ошгер, кои се идентификувани во рекордот на леденото јадро за време на глацијалниот период во последните 100.000 години.[36]
 • Настанот помлад Дријас, особено неговиот ненадеен крај. Тој е најновиот од циклусите Дансгард-Ошгер и започнал пред 12.900 години и се вратил во режим на топла и влажна клима пред околу 11.600 години. Се сугерира дека „екстремната брзина на овие промени во променливата што директно ја претставува регионалната клима имплицира дека настаните на крајот на последната глацијација можеби биле одговори на некој вид праг или активирање во северноатлантскиот климатски систем“.[37] Модел за овој настан заснован на нарушување на термохалинската циркулација е поддржан од други студии.
 • Палеоценско-еоценскиот топлински максимум, темпиран пред 55 милиони години, што можеби бил предизвикан од ослободувањето на метан клатрати,[38] иако се идентификувани потенцијални алтернативни механизми.[39] Ова било поврзано со брзото закиселување на океаните [40]
 • Настанот на пермско-триаско истребување, во кој до 95% од сите видови изумреле, се претпоставува дека е поврзан со брзата промена на глобалната клима.[41] На животот на копно му биле потребни 30 милиони години за да се опорави.
 • Колапсот на јаглеродните дождовни шуми се случил пред 300 милиони години, во тоа време тропските дождовни шуми биле уништени од климатските промени. Поладната, посува клима имала сериозно влијание врз биодиверзитетот на водоземците, примарна форма на живот на ’рбетниците на копно.

Има и нагли климатски промени поврзани со катастрофалното одводнување на глацијалните езера. Еден пример за ова е настанот (сушата) во 22 век п.н.е., кој е поврзан со испуштањето на глацијалното езеро Агасиз.[42] Друг пример е Антарктичкиот студен пресврт, во околу 14.500 години пред сегашноста, за која се верува дека била предизвикана од пулсот на топена вода, веројатно од ледената покривка на Антарктикот [43] или од ледената покривка Лаурентид.[44] Овие настани за брзо ослободување на топената вода се претпоставувале како причина за циклусите Дансгард-Ошгер,[45]

Студијата од 2017 година заклучила дека слични услови на денешната озонска дупка на Антарктикот (атмосферска циркулација и хидроклиматски промени), пред ~ 17.700 години, кога стратосферското осиромашување на озонот придонело за нагла забрзана деглацијација на јужната хемисфера. Настанот се случил со околу 192-годишна серија масивни вулкански ерупции, припишани на планината Такахе на Западен Антарктик.[46]

Наводи

уреди
 1. Harunur Rashid; Leonid Polyak; Ellen Mosley-Thompson (2011). Abrupt climate change: mechanisms, patterns, and impacts. American Geophysical Union. ISBN 9780875904849.
 2. Committee on Abrupt Climate Change, National Research Council. (2002). „Definition of Abrupt Climate Change“. Abrupt climate change : inevitable surprises. Washington, D.C.: National Academy Press. doi:10.17226/10136. ISBN 978-0-309-07434-6.
 3. Sahney, S.; Benton, M.J.; Falcon-Lang, H.J. (2010). „Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica“. Geology. 38 (12): 1079–1082. Bibcode:2010Geo....38.1079S. doi:10.1130/G31182.1.
 4. Broecker, W. S. (May 2006). „Geology. Was the Younger Dryas triggered by a flood?“. Science. 312 (5777): 1146–1148. doi:10.1126/science.1123253. ISSN 0036-8075. PMID 16728622.
 5. National Research Council (2002). Abrupt climate change : inevitable surprises. Washington, D.C.: National Academy Press. стр. 108. ISBN 0-309-07434-7.
 6. Rial, J. A.; Pielke Sr., R. A.; Beniston, M.; Claussen, M.; Canadell, J.; Cox, P.; Held, H.; De Noblet-Ducoudré, N.; Prinn, R. (2004). „Nonlinearities, Feedbacks and Critical Thresholds within the Earth's Climate System“ (PDF). Climatic Change. 65: 11–00. doi:10.1023/B:CLIM.0000037493.89489.3f. Архивирано од изворникот (PDF) на 9 March 2013. |hdl-access= бара |hdl= (help)
 7. Grachev, A.M.; Severinghaus, J.P. (2005). „A revised +10±4 °C magnitude of the abrupt change in Greenland temperature at the Younger Dryas termination using published GISP2 gas isotope data and air thermal diffusion constants“. Quaternary Science Reviews. 24 (5–6): 513–9. Bibcode:2005QSRv...24..513G. doi:10.1016/j.quascirev.2004.10.016.
 8. Kobashi, T.; Severinghaus, J.P.; Barnola, J. (30 April 2008). „4 ± 1.5 °C abrupt warming 11,270 yr ago identified from trapped air in Greenland ice“. Earth and Planetary Science Letters. 268 (3–4): 397–407. Bibcode:2008E&PSL.268..397K. doi:10.1016/j.epsl.2008.01.032.
 9. Taylor, K.C.; White, J; Severinghaus, J; Brook, E; Mayewski, P; Alley, R; Steig, E; Spencer, M; Meyerson, E (January 2004). „Abrupt climate change around 22 ka on the Siple Coast of Antarctica“. Quaternary Science Reviews. 23 (1–2): 7–15. Bibcode:2004QSRv...23....7T. doi:10.1016/j.quascirev.2003.09.004.
 10. Mora, C (2013). „The projected timing of climate departure from recent variability“. Nature. 502 (7470): 183–187. Bibcode:2013Natur.502..183M. doi:10.1038/nature12540. PMID 24108050.
 11. „1: What defines "abrupt" climate change?“. LAMONT-DOHERTY EARTH OBSERVATORY. Посетено на 2021-07-08.
 12. 12,0 12,1 Lenton, T. M.; Held, H.; Kriegler, E.; Hall, J. W.; Lucht, W.; Rahmstorf, S.; Schellnhuber, H. J. (2008). „Inaugural Article: Tipping elements in the Earth's climate system“. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105 (6): 1786–1793. Bibcode:2008PNAS..105.1786L. doi:10.1073/pnas.0705414105. PMC 2538841. PMID 18258748.
 13. Markle; и др. (2016). „Global atmospheric teleconnections during Dansgaard–Oeschger events“. Nature Geoscience. Nature. 10: 36–40. doi:10.1038/ngeo2848.
 14. „Summary for Policymakers“ (PDF). Climate Change 2007: Synthesis Report. IPCC. 17 November 2007.
 15. Board on Atmospheric Sciences and Climate (2013). „Abrupt Impacts of Climate Change: Anticipating Surprises“. Архивирано од изворникот на 2017-10-13. Посетено на 2022-05-08.
 16. Bengston, David N.; Crabtree, Jason; Hujala, Teppo (2020-12-01). „Abrupt climate change: Exploring the implications of a wild card“. Futures (англиски). 124: 102641. doi:10.1016/j.futures.2020.102641. ISSN 0016-3287.
 17. Clark, P.U.; и др. (December 2008). „Executive Summary“. Abrupt Climate Change. A Report by the U.S. Climate Change Science Program and the Subcommittee on Global Change Research. Reston, Virginia: U.S. Geological Survey. стр. 1–7.
 18. 18,0 18,1 IPCC. „Summary for Policymakers“. Sec. 2.6. The Potential for Large-Scale and Possibly Irreversible Impacts Poses Risks that have yet to be Reliably Quantified. Архивирано од изворникот на 2015-09-24. Посетено на 2022-05-08.
 19. Mayewski, Paul Andrew (2016). „Abrupt climate change: Past, present and the search for precursors as an aid to predicting events in the future (Hans Oeschger Medal Lecture)“. Egu General Assembly Conference Abstracts. 18: EPSC2016-2567. Bibcode:2016EGUGA..18.2567M.
 20. „Unexpected Future Boost of Methane Possible from Arctic Permafrost“. NASA. 2018. Архивирано од изворникот на 2018-08-18. Посетено на 2022-05-08.
 21. Alley, R. B.; Marotzke, J.; Nordhaus, W. D.; Overpeck, J. T.; Peteet, D. M.; Pielke Jr, R. A.; Pierrehumbert, R. T.; Rhines, P. B.; Stocker, T. F. (Mar 2003). „Abrupt Climate Change“ (PDF). Science. 299 (5615): 2005–2010. Bibcode:2003Sci...299.2005A. doi:10.1126/science.1081056. PMID 12663908.
 22. Sahney, S.; Benton, M.J. (2008). „Recovery from the most profound mass extinction of all time“. Proceedings of the Royal Society B. 275 (1636): 759–65. doi:10.1098/rspb.2007.1370. PMC 2596898. PMID 18198148.
 23. Crowley, T. J.; North, G. R. (May 1988). „Abrupt Climate Change and Extinction Events in Earth History“. Science. 240 (4855): 996–1002. Bibcode:1988Sci...240..996C. doi:10.1126/science.240.4855.996. PMID 17731712.
 24. Sahney, S.; Benton, M.J.; Ferry, P.A. (2010). „Links between global taxonomic diversity, ecological diversity and the expansion of vertebrates on land“. Biology Letters. 6 (4): 544–547. doi:10.1098/rsbl.2009.1024. PMC 2936204. PMID 20106856.
 25. Trenberth, K. E.; Hoar, T. J. (1997). „El Niño and climate change“. Geophysical Research Letters. 24 (23): 3057–3060. Bibcode:1997GeoRL..24.3057T. doi:10.1029/97GL03092.
 26. Meehl, G. A.; Washington, W. M. (1996). „El Niño-like climate change in a model with increased atmospheric CO2 concentrations“. Nature. 382 (6586): 56–60. Bibcode:1996Natur.382...56M. doi:10.1038/382056a0.
 27. Broecker, W. S. (1997). „Thermohaline Circulation, the Achilles Heel of Our Climate System: Will Man-Made CO2 Upset the Current Balance?“ (PDF). Science. 278 (5343): 1582–1588. Bibcode:1997Sci...278.1582B. doi:10.1126/science.278.5343.1582. PMID 9374450. Архивирано од изворникот (PDF) на 22 November 2009.
 28. Manabe, S.; Stouffer, R. J. (1995). „Simulation of abrupt climate change induced by freshwater input to the North Atlantic Ocean“ (PDF). Nature. 378 (6553): 165. Bibcode:1995Natur.378..165M. doi:10.1038/378165a0.
 29. Beniston, M.; Jungo, P. (2002). „Shifts in the distributions of pressure, temperature and moisture and changes in the typical weather patterns in the Alpine region in response to the behavior of the North Atlantic Oscillation“ (PDF). Theoretical and Applied Climatology. 71 (1–2): 29–42. Bibcode:2002ThApC..71...29B. doi:10.1007/s704-002-8206-7.
 30. J. Hansen; M. Sato; P. Hearty; R. Ruedy; и др. (2015). „Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 °C global warming is highly dangerous“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions. 15 (14): 20059–20179. Bibcode:2015ACPD...1520059H. doi:10.5194/acpd-15-20059-2015. Our results at least imply that strong cooling in the North Atlantic from AMOC shutdown does create higher wind speed. * * * The increment in seasonal mean wind speed of the northeasterlies relative to preindustrial conditions is as much as 10–20%. Such a percentage increase of wind speed in a storm translates into an increase of storm power dissipation by a factor ~1.4–2, because wind power dissipation is proportional to the cube of wind speed. However, our simulated changes refer to seasonal mean winds averaged over large grid-boxes, not individual storms.* * * Many of the most memorable and devastating storms in eastern North America and western Europe, popularly known as superstorms, have been winter cyclonic storms, though sometimes occurring in late fall or early spring, that generate near-hurricane-force winds and often large amounts of snowfall. Continued warming of low latitude oceans in coming decades will provide more water vapor to strengthen such storms. If this tropical warming is combined with a cooler North Atlantic Ocean from AMOC slowdown and an increase in midlatitude eddy energy, we can anticipate more severe baroclinic storms.
 31. „Thermodynamics: Albedo“. NSIDC.
 32. Lenton, Timothy M.; Rockström, Johan; Gaffney, Owen; Rahmstorf, Stefan; Richardson, Katherine; Steffen, Will; Schellnhuber, Hans Joachim (27 November 2019). „Climate tipping points – too risky to bet against“. Nature (англиски). 575 (7784): 592–595. Bibcode:2019Natur.575..592L. doi:10.1038/d41586-019-03595-0. PMID 31776487.
 33. Comiso, J. C. (2002). „A rapidly declining perennial sea ice cover in the Arctic“. Geophysical Research Letters. 29 (20): 17-1–17-4. Bibcode:2002GeoRL..29.1956C. doi:10.1029/2002GL015650.
 34. Malhi, Y.; Aragao, L. E. O. C.; Galbraith, D.; Huntingford, C.; Fisher, R.; Zelazowski, P.; Sitch, S.; McSweeney, C.; Meir, P. (Feb 2009). „Special Feature: Exploring the likelihood and mechanism of a climate-change-induced dieback of the Amazon rainforest“ (PDF). PNAS. 106 (49): 20610–20615. Bibcode:2009PNAS..10620610M. doi:10.1073/pnas.0804619106. ISSN 0027-8424. PMC 2791614. PMID 19218454.
 35. Praetorius, Summer; Mix, Alan; Jensen, Britta; Froese, Duane; Milne, Glenn; Wolhowe, Matthew; Addison, Jason; Prahl, Fredrick (October 2016). „Interaction between climate, volcanism, and isostatic rebound in Southeast Alaska during the last deglaciation“. Earth and Planetary Science Letters. 452: 79–89. Bibcode:2016E&PSL.452...79P. doi:10.1016/j.epsl.2016.07.033.
 36. „Heinrich and Dansgaard–Oeschger Events“. National Centers for Environmental Information (NCEI) formerly known as National Climatic Data Center (NCDC). NOAA. Архивирано од изворникот на 2016-12-22. Посетено на 2022-05-08.
 37. Alley, R. B.; Meese, D. A.; Shuman, C. A.; Gow, A. J.; Taylor, K. C.; Grootes, P. M.; White, J. W. C.; Ram, M.; Waddington, E. D. (1993). „Abrupt increase in Greenland snow accumulation at the end of the Younger Dryas event“ (PDF). Nature. 362 (6420): 527–529. Bibcode:1993Natur.362..527A. doi:10.1038/362527a0. Архивирано од изворникот (PDF) на 17 June 2010.
 38. Farley, K. A.; Eltgroth, S. F. (2003). „An alternative age model for the Paleocene–Eocene thermal maximum using extraterrestrial 3He“. Earth and Planetary Science Letters. 208 (3–4): 135–148. Bibcode:2003E&PSL.208..135F. doi:10.1016/S0012-821X(03)00017-7.
 39. Pagani, M.; Caldeira, K.; Archer, D.; Zachos, C. (Dec 2006). „Atmosphere. An ancient carbon mystery“. Science. 314 (5805): 1556–1557. doi:10.1126/science.1136110. ISSN 0036-8075. PMID 17158314.
 40. Zachos, J. C.; Röhl, U.; Schellenberg, S. A.; Sluijs, A.; Hodell, D. A.; Kelly, D. C.; Thomas, E.; Nicolo, M.; Raffi, I. (Jun 2005). „Rapid acidification of the ocean during the Paleocene-Eocene thermal maximum“. Science. 308 (5728): 1611–1615. Bibcode:2005Sci...308.1611Z. doi:10.1126/science.1109004. PMID 15947184. |hdl-access= бара |hdl= (help)
 41. Benton, M. J.; Twitchet, R. J. (2003). „How to kill (almost) all life: the end-Permian extinction event“ (PDF). Trends in Ecology & Evolution. 18 (7): 358–365. doi:10.1016/S0169-5347(03)00093-4. Архивирано од изворникот (PDF) на 18 April 2007.
 42. Alley, R. B.; Mayewski, P. A.; Sowers, T.; Stuiver, M.; Taylor, K. C.; Clark, P. U. (1997). „Holocene climatic instability: A prominent, widespread event 8200 yr ago“. Geology. 25 (6): 483. Bibcode:1997Geo....25..483A. doi:10.1130/0091-7613(1997)025<0483:HCIAPW>2.3.CO;2.
 43. Weber; Clark; Kuhn; Timmermann (5 June 2014). „Millennial-scale variability in Antarctic ice-sheet discharge during the last deglaciation“. Nature. 510 (7503): 134–138. Bibcode:2014Natur.510..134W. doi:10.1038/nature13397. PMID 24870232.
 44. Gregoire, Lauren (11 July 2012). „Deglacial rapid sea level rises caused by ice-sheet saddle collapses“ (PDF). Nature. 487 (7406): 219–222. Bibcode:2012Natur.487..219G. doi:10.1038/nature11257. PMID 22785319.
 45. Bond, G.C.; Showers, W.; Elliot, M.; Evans, M.; Lotti, R.; Hajdas, I.; Bonani, G.; Johnson, S. (1999). „The North Atlantic's 1–2 kyr climate rhythm: relation to Heinrich events, Dansgaard/Oeschger cycles and the little ice age“ (PDF). Во Clark, P.U.; Webb, R.S.; Keigwin, L.D. (уред.). Mechanisms of Global Change at Millennial Time Scales. Geophysical Monograph. American Geophysical Union, Washington DC. стр. 59–76. ISBN 0-87590-033-X. Архивирано од изворникот (PDF) на 29 October 2008.
 46. McConnell; и др. (2017). „Synchronous volcanic eruptions and abrupt climate change ~17.7 ka plausibly linked by stratospheric ozone depletion“. Proceedings of the National Academy of Sciences. PNAS. 114 (38): 10035–10040. Bibcode:2017PNAS..11410035M. doi:10.1073/pnas.1705595114. PMC 5617275. PMID 28874529.