Бранивое Јовановиќ-Брана

четнички војвода

Бранивое Јовановиќ-Брана бил војвода на Српскиот комитет на четничката акција [1].

Животопис уреди

Војводата Брана е роден во близината на Пожаревац. Завршил основно училиште, гимназија во Белград и воена академија. Бил меѓу првите четници кој навлегле во Македонија.

Учествувал во Битката кај Челопек, а тоа му донело популарност меѓу населението. Војводата Брана заедно со Богдан Југовиќ во 1905 година се нашле во селото Петралица.

Меѓутоа некој ги пријавил на Турците и тие ги обиколиле во куќата по што таа била запалена. Војводата Брана и неговите четници изгореле. Следниот ден нивните тела биле извлечени и закопани на селските гробишта. Бранивое Јовановиќ-Брана имал 27 години кога починал, а неговата смрт и смртта на неговите четници долго била пеена меѓу населението. Починал на 30 мај 1905 година.

Меѓу двете светски војни, во Македонија бил популарен драмскиот текст Војводата Брана.

Извори уреди

  1. Пешић, Миодраг Д. Стари четници. Крагуевац: Нови Погледи, 2000