Богољуб Ивковиќ

По Катаклизмата - 1969 - масло на платно

Роден е во 1924 г., Градско. Завршил Академија за ликовна уметност во Белград, 1957 г. Бил член на групата "Мугри". Живеел во Скопје, Париз и Белград.

Се занимава со сликарство, графика, цртеж и др.

Самостојно излагал во Белград, Скопје и Париз (повеќепати). Излагал и на многу групни изложби: Белград, Александрија, Мајски Салон во Париз 1970, Ним и Шел итн.

Награден е за сликарство на изложбата "НОБ" во Белград, 1961 г. итн.