Балтословенски јазици

(Пренасочено од Балто-словенски јазици)

Балтословенските јазици се група јазици составени од две големи индоевропски јазични групи, односно од словенските и балтичките јазици. Балтичките и словенските јазици споделуваат неколку јазичарички елементи кои не можат да се пронајдат кај останатите индоевропски јазици, што посочува дека овие јазици имале еден ист развој и предок. Сепак, во научната јавност има поделба за тоа од која природа е врската меѓу овие јазици, односно некои јазичари тврдат дека оваа врска е генеолошка, а други тврдат дека тие заеднички одлики се како резултат на контактот на јазиците.[1]

Балтословенски јазици
Географска
распространетост:
Источна и Северна Европа
Класификација:индоевропски
  • балтословенски јазици
Гранки:
Јазично стебло на балтословенските јазици.

Во науката се пробало да се реконструира прабалтословенскиот јазик, кој е директен потомок на праиндоевропскиот јазик. Таквата реконструкција на овој хипотетичен јазик била извршена преку споредба и анализа на гласовите и акцентите на современите балтички и словенски јазици.[1]

Наводи уреди

  1. 1,0 1,1 Young (2006)

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди

  • Балтословенската акцентација
  • Трубачев О., Бернштейн С. (2005), „Отрывки о балто-южнославянских изоглосах“, Сравнительная грамматика славянских языков (руски), Moscow: Наука (Бернштајн и Трубачев за балстословенските изоглоси)