Атанас Стојаноски

Атанас Стојаноски (Горно Крушје, Порече, 1918 - 8 септември 1945), борец во НОВ на Македонија.