Антиохиски патријарх

Титулата Патријарх на Антиохија се однесува на управителот на Антиохиската црква, како една од петте почетни патријаршии.

Денеска, оваа титула се користи од страна на неколку цркви, како резултат од шизмите кои настанале во Антиохиската црква:


Пентархија
Римски папа во Рим
(1 век)
патријарх Александриски во Александрија
(1 век)
патријарх Антиошки во Антиох
(1 век)
патријарх Ерусалимски во Ерусалим
(1 век)
патријарх Цариградски во Истанбул
(4 век)