Автономна Македонија (белградски весник)

Автономна Македониjа (La Macédoine autonome). - неделен неофицијален орган на македонскиот клуб во Белград. Поднасловно мото: „Балканот на балканските народи – Македонија на Македонците“ (Гледстон). Главен уредник Григорие Хаџи Ташковиќ (со потекло од Воден), сопственик и одговорен уредник Ѓорѓе Ѓерѓиковиќ (со потекло од Гевгелија), а меѓу соработниците се и Ј. Велиќ, А. Атанасов и Е. Спостранов. Весникот излегува на српски јазик (со уводниците и на франциски), со програмска концепција во првиот број со поднаслови: 1. „Идејата за автономија на Македонија под гаранција на големите сили и малите балкански држави.“ 2. „Македонското прашање не е националистичко прашање; тоа не е национално прашање на ниедна од балканските држави, секоја од кои го смета како такво за себе и со тоа го прави невозможно неговото решение; тоа е политичко прашање на сите христијански народи што живеат во Македонија.“ 3. „Идејата за Балканска конфедерација со Македонија како нејзин член.“ Кога издавачите формираат јадра и во Македонија и воспоставуваат личен контакт со раководството на ТМОРО за учество како посебна македонска група на престојниот Рилски конгрес, во Белград настануваат улични демонстрации и доаѓа до смена на владата. По вербалните и физичките напади и застрашувања, по број 12 весникот престанува, а редакторите издавачи мораат да ја напуштат Србија. Така е задушен и Македонскиот клуб и разнебитена организационата структура во земјата и во странство.

Автономна Македонија
Весник Автономна Македонија (Белград, 1905).jpg
Насловна страница
СопственикГеорги Герџиковиќ
УредникГригорие Хаџи Ташковиќ
Основан12 октомври 1905
Политичка определбареволуционерен
Јазиксрпски и француски
Престанал14 декември 1905
СедиштеБелград
Страницанема