Авокајаски јазик е нило-сахарски јазик зборуван во Судан, делови во Етиопија и ДР Конго. Бројот на луѓе што го зборуваат јазикот се движи некаде околу 130.000 зборувачи. Авокаја има два главни дијалекти аџугу и оџила дијалект. Авокаја јазикот е близок со логоски јазик.

Авокаја јазик
Зборуван во: ДР Конго Судан Етиопија 
Регион: Африка
Вкупно говорници:
Јазично семејство: нило-сахарски
 централносудански
  Авокаја јазик
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: ssa
ISO 639-3: avu