Џејмс Бредли

англиски астроном

Џејмс Бредли ( 1693 - 13 јули 1762) — англиски астроном, директор на Гриничката опсерваторија.

Во 1728 година ја објасни појавата на аберацијата на светлоста и ја откри појавата на нутацијата.