ATC-кодот B03 — „Антианемични препарати“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата B03 е дел од анатомската група B Крв и крвотворни органи.[1]

ATC кодови
B Крв и крвотворни органи
B01 Антитромботични агенси
B02 Антихеморагици
B03 Антианемични препарати
B05 Крвни супституенти и раствори за перфузија
B06 Други хематолошки агенси

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QB03...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

B03A Препарати на железоУреди

B03AA Двовалентно железо, орални препаратиУреди

B03AA01 Феро глицин сулфат
B03AA02 Феро фумарат
B03AA03 Феро глуконат
B03AA04 Феро карбонат
B03AA05 Феро хлорид
B03AA06 Феро сукцинат
B03AA07 Феро сулфат
B03AA08 Феро тартарат
B03AA09 Феро аспартат
B03AA10 Феро аскорбат
B03AA11 Феро јодид
B03AA12 Феро натриум цитрат

B03AB Тривалентно железо, орални препаратиУреди

B03AB01 Фери натриум цитрат
B03AB02 Сахарозиран железо оксид
B03AB03 Натриум фередетат
B03AB04 Фери хидроксид
B03AB05 Фери оксид полималтоза комплекси
B03AB07 Хондроитин сулфат-железо комплекс
B03AB08 Фери ацетил трансферин
B03AB09 Фери протеинсукцинилат
B03AB10 Фери малтол
QB03AB90 Железо декстран комплекси

B03AC Железо, парентерални препаратиУреди

B03AD Железо во комбинација со фолна киселинаУреди

B03AD01 Феро аминокиселина комплекс
B03AD02 Феро фумарат
B03AD03 Феро сулфат
B03AD04 Фери оксид полималтоза комплекси
B03AD05 Феро глуконат

B03AE Железо во други комбинацииУреди

B03AE01 Железо, витамин B12 и фолна киселина
B03AE02 Железо, мултивитамини и фолна киселина
B03AE03 Железо и мултивитамини
B03AE04 Железо, мултивитамини и минерали
B03AE10 Разни комбинации

B03B Витамин B12 и фолна киселинаУреди

B03BA Витамин B12 (цијанокобаламин и аналози)Уреди

B03BA01 Цијанокобаламин
B03BA02 Цијанокобаламин танин комплекс
B03BA03 Хидроксокобаламин
B03BA04 Кобамамид
B03BA05 Мекобаламин
B03BA51 Цијанокобаламин, комбинации
B03BA53 Хидроксокобаламин, комбинации

B03BB Фолна киселина и дериватиУреди

B03BB01 Фолна киселина
B03BB51 Фолна киселина, комбинации

B03X Други антианемични препаратиУреди

B03XA Други антианемични препаратиУреди

B03XA01 Еритропоетин
B03XA02 Дарбепоетин алфа
B03XA03 Метокси полиетилен гликол-епоетин бета
B03XA04 Пегинесатид
B03XA05 Роксадустат
B03XA06 Луспатерцепт

НаводиУреди

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.