1554 Југославија

астероид

1554 Југославија е мала планета или астероид. Откриен е на 6 септември 1940 година, од страна на Милорад Б. Протиќ, српски астроном во Белград, Кралство Југославија. Името го добил според државата Југославија.