Шпросна е вертикална гредичка на средина на прозорец, која не е дел од крило од прозорецот. Се изработува најчесто од дрво, но исто така и од метал и камен (како и алуминиум кај современите прозорци).

Шпросна на прозор во црква во Сан Франциско, Лоди, Ломбардија