Шардоне (француски: Chardonnayе) е бела сорта на грозје , која е една од најпопуларните во светот. Подобро успева на посиромашна почва, но се прилагодува и на други видови почва. Дава мали гроздови со тенка кожа. Рано цути и зрее. Води потекло од Бургундија во Франција, а денес е застапено во целиот свет. Најдобро успева на красните подрачја. Вкусот на Шардонето потсетува на јаболко, диња и ананас. Од типот на грозјето Шардоне се прават исклучително вкусни вина меѓу кои: Каберне Совињон и Совињон блан.

Шардоне грозје