Циклопропен

хемиско соединение

Циклопропенот е органско соединение со хемиска формула C3H4. Тој е наједноставниот претставник на циклоалкените.

Циклопропен
Structural formula of cyclopropene
Skeletal formula of cyclopropene
Ball-and-stick model of cyclopropene
Назнаки
2781-85-3
Jmol-3D слики Слика
PubChem 123173
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Точка на вриење
Освен каде што е поинаку назначено, податоците се однесуваат за материјалите во нивната стандардна состојба (при 25 ° C, 100 kPa)
Наводи