Циклобутан

хемиско соединение

Циклобутанот е органско соединение со формула (CH2)4.

Циклобутан
Cyclobutane
Cyclobutane
Cyclobutane
Cyclobutane
Назнаки
00287-23-0
3Д-модел (Jmol) Слика
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Густина 0,720 g/cm3
Точка на топење
Точка на вриење
Слични супстанци
Слични алкани Бутан
Слични супстанци Cyclobutene; Cyclobutadiene
Дополнителни податоци
Освен ако не е поинаку укажано, податоците се однесуваат на материјалите во нивната стандардна состојба (25 °C, 100 kPa)
Наводи