Хенри Бригс (на англиски Henry Briggs, роден 1561 - 1630) е англиски математичар.

Canon logarithmorum