Халуцинација

Халуцинација е вид на сетилна измама. Означува запазување или чувство без предмет, односно без соодветни надворешни дразби кои би ги предизвикале. Најчесто се појавува кај душевно болни лица, а може да се предизвика и со употреба на дроги.

Халуцинација
August Natterer Meine Augen zur Zeit der Erscheinungen.jpg
Моите очи во моментот на апарации од Август Натерер, Германски уметник кој има создадено многу слики од неговите халуцинации.
СпецијалностПсихијатрија