Халуцинација е вид на сетилна измама. Означува запазување или чувство без предмет, односно без соодветни надворешни дразби кои би ги предизвикале. Најчесто се појавува кај душевно болни лица, а може да се предизвика и со употреба на дроги.

Халуцинација
Моите очи во моментот на апарации од Август Натерер, Германски уметник кој има создадено многу слики од неговите халуцинации.
СпецијалностПсихијатрија