Фригиска капа е мека цилиндрична капа со врвот свртена према напред. Капата е воглавно со црвена боја, а името го добила по грчко античката покраина Фригија (дел од денешната Анадолија во Турција). Фригиската капа честопати се гледа на уметничките дела на кои се прикажани античките народи од Азија (Парти, Парси и други народи кои биле под влијание на елинизмот) и Грција. Во модерно време фригиската капа ја симболизира слободата.

Кип на Атис со фригиска капа, 2 век пред наша ера
Римски војник го води заробениот Парт со фригиска капа. Триумфалната капија на Септимиј Север во Рим.

Надворешни врски уреди