Ултравиолетово зрачење

електромагнетно зрачење со бранова должина пократка од онаа на видливата светлина, но подолга од онаа на рендгенските зраци
(Пренасочено од Ултравиолетови зраци)

Ултравиолетово зрачење (или ултравиолетовата светлина) — електромагнетно зрачење на кое одговараат бранови должини од 400 до 10 нанометри.

Овој вид на електромагнетно зрачење има поголема енергија од видливото зрачење (од 400 до 800 нанометри) кое може да го види човековото око.