Турбина е вртежна машина (струен мотор), која со помош на струја флуид се претвора во струјна енергија и во механичка работа. Со други зборови, во турбината произведената вртежна сила се претвора во различна енергија и во механичка работа.

Парна машина во Германија од произведителот Сименс

Основна градба на турбинатаУреди

Сите турбини градени се од подвижен дел кога проток на флуиди го врти-роторот, и неподвижниот дел - статорот, кој го држи роторт и му го овозможува неговото обртно движење и произведување на механичка работа.

Поделба на турбинатаУреди

Работен флуидУреди

Зависно од врстата на флуидот кој се користи како работен медиум, односно со што се произведува вртежна сила, турбината може да се подели на:

НаменаУреди

Во зависност од тоа за што се користи механичката работа, турбината се употребува за следните цели: