Тромбонот е дувачки инструмент на кој можат да се свират длабоки но исто така и високи силни и тивки тонови. Тонот на тромбонот има светла пријатна и свечена звучна боја со која можат да се изразат различни расположенија. Него лесно можеме да го препознаеме по повлечокот. Со подвижната цевка се скратува или продолжува воздушниот столб и на тој начин се добиваат длабоки или високи тонови. Тромбонот наоѓа широка примена во симфониските, забавните, џез и во дувачките оркестри.

Тромбон

Најпознат македонски и светски тромбонист е Кирил Рибарски-Паганини на тромбон. Тој е надарен уметник од најголемиот формат во поглед на инструментално- техничкото мајсторство во свирење на тромбон.