Требник[1][2], обредник[3][4] или евхологиј (грчки: εὐχολόγιον) — православна богослужбена книга која содржи излагање на свештенички дела и молитви кои се извршуваат за потреба и по барање на едно или повеќе лица, во одредени околности. Ваквите свештенички активности ги вклучуваат, пред сè, делата на сите Свети тајни, потоа чинот на погребување на покојникот, осветувањето на водата, монашење, осветувањето на храмовите и многу други кои се однесуваат за различни случаи од христијанскиот живот. Постојат голем, мал и дополнителен требник.

Требник од 1570 г.

Голем требник уреди

Големиот требник се состои од два дела: првиот дел го содржи поредокот на Светите тајни и другите свештенички активности кои го придружуваат човекот од раѓање до смрт и после тоа. Вториот дел содржи кратки молитви за различни цели. Како додаток во требникот се вклучени и месецослов и „Список на христијански имиња по азбучен ред“.

Мал требник уреди

Малиот требник е извадок од Големиот требник направен за потребите на молитвата вон храмот.

Дополнителен требник уреди

Дополнителниот требник содржи чинови на осветување на храмот и работи кои му припаѓаат на храмот, како што се разни црковни предмети, одежди, икони и слично. Овој дополнителен требник често се комбинира во една книга со Малиот требник.[5]

Наводи уреди