Термистор – вид отпорник чиј електричен отпор се менува со промена на температурата. Заради оваа особина, термисторите наоѓаат примена како сетилници на температурни промени.

Термистор
NTC bead.jpg
Термистор со негативен температурен коефициент (НТК)
Типпасивен
Ел. симбол
Thermistor.svg
Отпорно-температурна карактеристика на типичен НТК термистор

За жал, зависноста на отпорот од температурата е нелинеарна, што го отежнува користењето на термисторите. Од друга страна, осетливоста е голема и на мали промени на температурата. Заради тоа, термисторите најмногу се користат таму каде што е потребно тестирање на граничните температури (горна и долна), а не за мерење на истата.

Термисторот се состои од пулупроводен материјал, обично некој вид метален оксид.

Начин на употребаУреди

 
При спој на термистор во напонски делител, излезниот напон расте при зголемување на температурата (заради тоа што отпорот на НТК термистор се смалува).

Термисторот може да се постави во отпорен мост или напонски делител. Кај напонскиот делител (на сликата), примената на отпор со температура доведува до промена на излезниот напон, што лесно се регистрира со волтметар или понатаму се обработува со аналогно-дигитален претворувач.

ВидовиУреди

Главната поделба е на термистори со позитивен (позитивен температурен коефициент, ПТК) и негативен (НТК) температурен коефициент. Ако отпорот се зголемува со зголемување на температурата, тоа е ПТК термистор. Во спротивниот случај, се работи за НТК термистор.

Самозагревање и уништувањеУреди

 
Симбол за термистор

При ниски температури, и многу мали струи низ термисторот може да предизвикаат доволно топлина да дојде до зголемување на температурата на истиот или смалување на отпорот. Ова смалување на отпорот предизвикува уште поголем струја низ термисторот и доаѓа до ефект на лавина, која може да го уништи термисторот (во најлош случај) или да доведе до погрешно мерење.

Заради овие проблеми, термисторот треба да биде редно (сериски) поврзан со обичен отпорник во напонски делител или мост и струјата низ термисторот треба да биде минимизирана.

Добри особиниУреди

  • мали димензии
  • ниска цена
  • голема осетливост на промена на температурата
  • брза реакција

Лоши особиниУреди

  • Нелинеарна Р-Т карактеристика
  • Ограничен температурен опсег
  • Грешки при мерењата и можно уништување заради самозагревањето

ЛитератураУреди

  • Robert N. Bateson, Introduction to Control System Technology, 6th edition, Prentice Hall. ISBN 978-0-13-895483-3., pp. 288–289.

Надворешни врскиУреди