Тајга е име за пространи зимзелени шуми во Северна Европа, Северна Азија (Сибир), Канада и Алјаска. Тајгата е присутна во простори каде што средните температури во најтоплиот месец се помеѓу 13°С и 20°С, а количеството на врнежи од 300 до 600 мм.

Најголеми површини на тајга се наоѓаат во Русија и Канада