Сцена е просторот во кој се одигрува театарската претстава. Синоними за сцена се: бина, гледалиште, театарски простор.[1]

Сцената на Воената меморијална оперска куќа во Сан Франциско.
Сцената на Полскиот театар во Бјелско-Бјала.
Сцената на Полскиот театар во Варшава.

Денес театарските сцени, главно се со слична форма, а се разликуваат по големината, техничката опрема како и намената. Како што се:

Наводи

уреди