Сукрологија


Сукрологија е хоби кое се состои од собирање на вреќички или пакувања на шеќер. Денес некои производители на шеќер вадат пакувања во серии, слично на издавањето на поштенските марки каде се земаат предвид колекционерите. Во 2003 имало преку 250 сукролози во Обединетото Кралство.

Sweet sugar world exchange sugar meeting Italy.jpg

Надворешни врскиУреди