Стоматолошки факултет - Скопје

Стоматолошкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје е прва јавна високо­образовна установа во Македонија која врши високообразовна, научна и приме­ну­вачка дејност од областа на стоматологијата.

Стоматолошки факултет - Скопје
Основан1977
Студенти725
МестоСкопје, Република Македонија
www.stomfak.ukim.edu.mk

Надворешни врски

уреди