Стоа — покриен премин или портик старогрчката архитектура, обично за јавна употреба. Првобитните стои биле отворени на влезот, а столбовите биле бочно, сочинувајќи засолниште. Се обично во Дорски ред. Подоцна тие имале два спрата, со покрив над колонадите каде биле сместени продавници и канцеларии и биле направени во јонски стил. Овие згради биле за јавна употреба; тука трговците ја продавале својата стока, уметниците ги изложувале своите дела, а на ова место исто така се одржувале и верски собири. Стоите обично ги окружувале пазарите во големите градови.

Реставрираната Аталова стоа во Атина
Аталова стоа, ентериер

Насликаниот трем уреди

Насликаниот трем (стоа поикиле), подигнат во III век п.н.е., се наоѓала на северната страна на атинската агора. Ова било местото каде филозофот Зенон Китионски држел стоички предавања. Така, името на оваа школа доаѓа од името на зградата, имено „стоа“.

Познати стои уреди

За целосниот список, видете: Список на стои.