Список на антички градби во Истанбул

Список на староримски споменици во Истанбул. Листата не е целосно комплетна.