Морфолошка класификација на галаксиите — Други јазици