Разлика помеѓу преработките на „Скратеници во македонскиот јазик“

незнам што да кажам
(незнам што да кажам)
Кога во речениците се означува родот на именките со скратениците ''м'' (машки род), ''m'' (masculinum), ''ж'' (женски род), ''f'' (femininum), ''с'' (среден род) и ''n'' (neutrum) и кога тие скратеници се пишуваат со друг вид букви (најчесто закосени) тогаш не се користи точка до кратенката. Покрај тоа, вообичаено е да се пишуваат некои скратеници и со голема буква како на пример: '''N.B.''' - ''nota bene''.
 
== Трета група скратеници позната како трулекс јаде гомца ==
 
Третата група скратеници се скратеници што се добиваат со скратување на зборовите до првата самогласка или согласка во зборот. Така имаме<ref name="правопис"/>:
Анонимен корисник