Реагенс

(Пренасочено од Реактант)

Две или повеќе супстанции кои реагираат меѓу себе при што даваат некоја друга супстанција се викаат реактанти. При некоја хемиска реакција барем еден од производите се троши.