Сигма-барионите се семејство на субатомски хадронски честички кои имаат во комбинација два кваркови од првата генерација на вкусови (горни и/или долни кваркови), и една третина кварк од повисоките вкусови генерации, каде брановата функција не го менува знакот кога било кои два кваркови вкусови ќе се заменат. Тие се бариони, со вкупен изоспин 1, или може да бидат неутрални или да имаат елементарен полнеж од +2, +1 или -1. Тие се тесно поврзани со ламбда-барионите, кои се разликуваат само по однесувањето на брановата функција по размена на вкусот.

Третиот кварк може да биде или чуден (симболи
Σ+
,
Σ0
,
Σ
), волшебен (симболи
Σ++
c
,
Σ+
c
,
Σ0
c
), длабински (симболи
Σ+
b
,
Σ0
b
,
Σ
b
) или врвен (симболи
Σ++
t
,
Σ+
t
,
Σ0
t
) кварк. Сепак, не се очекува да се набљудуваат врвните сигми, бидејќи стандардниот модел предвидува дека средниот живот на врвните кваркови е приближно 5⋅10-25 с.[1] Ова е околу 20 пати пократко од временското траење на силните заемнодејства, и затоа не се создаваат хадрони.

Список уреди

Симболите кои се сретнуваат во овие списоци се: I (изоспин), Ѕ (вкупен аголен импулс), P (парност), u (горен кварк), d (долен кварк), s (чуден кварк), c (волшебен кварк), t (врвен кварк), b (длабински кварк), Q (електричен полнеж), S (чудност), C(волшебност) ,B'(длабиност) , T(врвност) , како и други субатомски честички.

Античестичките не се наведени во табелата, сепак, тие едноставно ќе ги сменат сите кваркови во антикваркови (и обратно), и Q, B, S, C, B', T, ќе бидат со спротивните знаци. И вредностите на I, J, и P во црвено, не се цврсто утврдени со експериментите, но се предвидени од страна на кварковиот модел и се во согласност со мерењата.[2][3]

JP = 12+ сигма-бариони уреди

JP = 12+ сигма-бариони
Име на честичката Симбол Кваркна
содржина
Маса во мирување (MeV/c2) I JP Q (e) S C B' T Среден полуживот (s) Вообичаено се распаѓа до
Сигма[4]
Σ+

u

u

s
1,189.37 ± 0.07 1 12+ +1 −1 0 0 0 8.018 ± 0.026 × 10−11
p+
+
π0
или


n0
+
π+

Сигма[5]
Σ0

u

d

s
1,192.642 ± 0.024 1 12+ 0 −1 0 0 0 7.4 ± 0.7 × 10−20
Λ0
+
γ
Сигма[6]
Σ

d

d

s
1,197.449 ± 0.030 1 12+ −1 −1 0 0 0 1.479 ± 0.011 × 10−10
n0
+
π
Волшебна сигмма[7]
Σ++
c
(2455)

u

u

c
2,454.02 ± 0.18 1 12 + +2 0 +1 0 0 3.0 ± 0.4 × 10−22[a]
Λ+
c
+
π+
Волшебна сигма[7]
Σ+
c
(2455)

u

d

c
2,452.9 ± 0.4 1 12 + +1 0 +1 0 0 >1.4 × 10−22[a]
Λ+
c
+
π0
Волшебна сигма[7]
Σ0
c
(2455)

d

d

c
2,453.76 ± 0.18 1 12 + 0 0 +1 0 0 3.0 ± 0.5 × 10−22[a]
Λ+
c
+
π
Длабинска сигма[8]
Σ+
b

u

u

b
5,807.7 ± 3.8 1 12 + +1 0 0 −1 0 Непознат
Λ0
b
+
π+
(забележано)
Длабинска сигма
Σ0
b

u

d

b
Непозната 1 12 + 0 0 0 −1 0 Непознат Непознато
Длабинска сигма[8]
Σ
b

d

d

b
5,815.2 ± 2.7 1 12 + −1 0 0 −1 0 Непознат
Λ0
b
+
π
(забележано)
Врвна сигмна
Σ++
t

u

u

t
1 12 + +2 0 0 0 +1
Врвна сигма
Σ+
t

u

d

t
1 12 + +1 0 0 0 +1
Врвна сигма
Σ0
t

d

d

t
1 12 + 0 0 0 0 +1

^ Стандардниот модел предвидува дека оваа честичка не може да постои поради краткиот живот на врвниот кварк.
[a] ^ ЧПГ ја претставува резонантната должина (Γ). Тука се изразува промената τ = ħΓ.
[b] ^ Специфичните вредности не се определени сè уште,но најверојатно ќе бидат близу до
Σ
b
(5810).

JP = 32+ сигма-бариони уреди

JP = 32+ сигма-бариони
Име на честичката Симбол Кваркна
содржина
Маса во мирување (MeV/c2) I JP Q (e) S C B' T Среден полуживот (s) Вообичаено се распаѓа до
Сигма[9]
Σ∗+
(1385)

u

u

s
1,382.8 ± 0.4 1 32+ +1 −1 0 0 0 1.84 ± 0.04 × 10−23[c]
Λ0
+
π+
или


Σ+
+
π0
или


Σ0
+
π+

Сигма[9]
Σ∗0
(1385)

u

d

s
1,383.7 ± 1.0 1 32+ 0 −1 0 0 0 1.8 ± 0.3 × 10−23[c]
Λ0
+
π0
или


Σ+
+
π
или


Σ0
+
π0

Сигма[9]
Σ∗−
(1385)

d

d

s
1,387.2 ± 0.5 1 32+ −1 −1 0 0 0 1.67 ± 0.09 × 10−23[c]
Λ0
+
π
или


Σ0
+
π
или


Σ
+
π0
или

Волшебна сигма[10]
Σ∗++
c
(2520)

u

u

c
2,518.4 ± 0.6 1 32 + +2 0 +1 0 0 4.4 ± 0.6 × 10−23[c]
Λ+
c
+
π+
Волшебна сигма[10]
Σ∗+
c
(2520)

u

d

c
2,517.5 ± 2.3 1 32 + +1 0 +1 0 0 >3.9 × 10−23[c]
Λ+
c
+
π0
Волшебна сигма[10]
Σ∗0
c
(2520)

d

d

c
2,518.0 ± 0.5 1 32 + 0 0 +1 0 0 4.1 ± 0.5 × 10−23[c]
Λ+
c
+
π
Длабинска сигма
Σ∗+
b

u

u

b
Непозната 1 32 + +1 0 0 −1 0 Непознат Непознато
Длабинска сигма
Σ∗0
b

u

d

b
Непозната 1 32 + 0 0 0 −1 0 Непознат Непознато
Длабинска сигма
Σ∗−
b

d

d

b
Непозната 1 32 + −1 0 0 −1 0 Непознат Непознато
Врвна сигма
Σ∗++
t

u

u

t
1 32 + +2 0 0 0 +1
Врвна сигма
Σ∗+
t

u

d

t
1 32 + +1 0 0 0 +1
Врвна сигма
Σ∗0
t

d

d

t
1 32 + 0 0 0 0 +1

^ Стандардниот модел предвидува дека оваа честичка не може да постои поради краткиот живот на врвниот кварк.
[c] ^ ЧПГ ја претставува резонантната должина (Γ). Тука се изразува промената τ = ħΓ.

Поврзано уреди

Наводи уреди

 1. A. Quadt (2006). „Top quark physics at hadron colliders“. European Physical Journal C. 48 (3): 835–1000. Bibcode:2006EPJC...48..835Q. doi:10.1140/epjc/s2006-02631-6.
 2. C. Amsler et al. (2008): Particle summary tables – Baryons
 3. J. G. Körner et al. (1994)
 4. C. Amsler et al. (2008): Particle listings –
  Σ+
 5. C. Amsler et al. (2008): Particle listings –
  Σ0
 6. C. Amsler et al. (2008): Particle listings –
  Σ
 7. 7,0 7,1 7,2 C. Amsler et al. (2008): Particle listings –
  Σ
  c
  (2455)
 8. 8,0 8,1 T. Aaltonen et al. (2007a)
 9. 9,0 9,1 9,2 C. Amsler et al. (2008): Particle listings –
  Σ
  (1385)
 10. 10,0 10,1 10,2 C. Amsler et al. (2008): Particle listings –
  Σ
  c
  (2520)

Литература уреди

Надворешни врски уреди