Реморкер (француски remorqueur) е брод кој се користи за маневрирање, првенствено со повлекување или туркање на други половини во пристаништа, на отворено море, реки или канали. Реморкер се користи исто така за влечење на оштетени бродови и слични пловни објекти.

Реморкерот Џастин Мекалистер во Њујоршко пристаниште