Релативна влажност

Релативна влажност — односот од делумниот притисок на водената пареа и парниот притисок на водата на иста температура. Релативната влажност зависи од температурата и притисокот на системот кој се разгледува.

Влажност и хигрометрија
Одредени концепти
Општи концепти
Мерки и инструменти

Дефинирање

уреди

Релативната влажност   на мешавина од вода и воздух се дефинира како однос од делумниот притисок на водената пареа (H2O)   во мешавината и парниот притисок на водата   на одредена температура.

Релативната влажност вообичаено се изразува како процент и се пресметува со користење на следнава равенка:[1]

 

Колку е поголем процентуалниот износ, толку е поголема влажноста на воздухот, со други зборови колку е поголема реалтивната влажност, толку е помало испарувањето. Ова влијае на начинот на кој човековото тело ја чувствува топлината.

Значење

уреди

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. Perry, R.H. and Green, D.W, Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Edition), McGraw-Hill, ISBN 0-07-049841-5 , Eqn 12-7

Надворешни врски

уреди