Промена на топоними во Грциjа

Равеника јужно од Ламија носи негрчко име уште од средниот век.

Промената на топонимите во Грција е систематска замена на негрчките географски и топографски имиња со грчки, како дел од политиката и идеологијата на хеленизација. Овие топови масовно ги заменуваат имињата од класична Грција. [1][2]

Главниот дел беше заменет од 1830-тите до 1998-та година. Најмногу промени во географските и топографските имиња има во северна Грција, а втората е во континентална Грција или Ливадиjа (област) − северно од линијата ВоницаКарпеницаБодоницаТополија.

Употребата на негрчки имиња и топови се казнува според грчкиот закон. [2]

Според Институтот за современи грчки студии во Атина, помеѓу 1913 и 1996 година, во Грција се смениле имињата на 4413 населби. Во своето дело „Словени во Грција“, Макс Фасмер наведува 2142 словенечки имиња на населби во Грција во 1941 година. [3]

НаводиУреди