Продуцент

појаснителна страница на Википедија

Продуцент (од лат. producere, „произведува“) подразбира едно од следниве занимања: