Музичка индустрија

Музичка индустрија е индустрија што создава, изведува, промовира и одржува музика.

Сони Центар во Потсдамер плац во Берлин

Четири најголеми издавачи на снимена музика во светот кои зафаќаат 80% од музичкиот пазар се:

Тие во свое сопствеништво имаат повеќе помали издавачи, со поспецифичен жанровски или изведувачки профил.

Покрај нив, музичката индустрија ја сочинуваат: