Политички систем е систем на политика и управување. Обично се споредува со правниот систем, економски ситем, културен систем и други општествени системи. Тој е различен од нив, и општо се дефинира со скептар од лево, т.е. комунизам и социјализам, до десно, т.е. фашизам. Меѓутоа, ниеден систем не е крајно позициониран, па така највеќето се поблиску до средината. Австралија е добар пример за центро-деснистичка земја.

Преглед уреди

Постојат неколку дефиниции за поимот „политички систем“:

 • Политички систем е целосен збир на институции, групи на интерес (како партии, синдикати, лоби-групи), соодносот помеѓу тие институции и политичките норми и правила по кои тие се водат (устав, изборно право).
 • Еден политички систем е составен од членовите на некоја општествена организација (група) која е на власт.
 • Политичкиот систем е систем кој има две неопходни својства: збир меѓузависни компоненти и ограничувања на околината со која тој е во сооднос.
 • Политичкиот систем е концепт во теорија е начин на управување кој води политика и огранизира раководење.
 • Политички систем е тоа што го обезбедува одржувањето на редот и поредокот во општеството, кое истовремено им овозможува и на другите институции да ги поднесуваат своите жалби и поплаки.

Заеднички елементи на политичките системи:

 • Меѓузависни делови
 • Ограничувања
  • Државјанство
  • Територија
  • Сопственост

Основни облици на политички системи уреди

Поврзано уреди

Наводи уреди

 • Almond, Gabriel A. и др. Comparative Politics Today: A World View (Седмо издание). 2000. ISBN 0-316-03497-5