Список на општествени уредувања

список на статии на Викимедија

Ова е список на општествени уредувања и политички системи, според неколку вида на нивно организирање. Наведените системи не се взаемно исклучителни, и често дефинициите им се вкрстуваат (на пример автократија, деспотизам, тоталитаризам, монархија и тиранија).

Азбучен список со хиерархија

уреди

Ова е список на главни политички системи (признаени од политикологијата) по азбучен ред. Разните подвидови на системи се наведени под главните системи на владеење.

По пристап кон локална автономија

уреди

Овој список дава нагласок на различните пристапи кои една влада може да ги има кон поделбата на суверенитетот и автомонијата на регионите во рамките на таа држава.

По политичко овластување

уреди

Овој список ги наведува различните системи врз основа на поделбата на правото на глас.

Поврзано

уреди