Покожицата или епидермис е најгорниот дел на кожата и е составена од горните пластови на изумрени рожести клетки и подолните пластови на живи клетки. Изумрените рожести клетки се налепени едни врз други и помеѓу нив се наоѓа лојна материја од лачењето на лојните жлезди. Затоа изумрените пластови на покожичката не дозволуваат навлегување на штетни материи, бактерии и вода или исушување на телото.

Покожица
Epidermal layers.png
Петте слоеви на покожицата.
Податоци
Назнаки
ЛатинскиEpidermis
КодTH H3.12.00.1.01001
TA A16.0.00.009
TAA16.0.00.009
THH3.12.00.1.01001
FMAFMA:70596